Dumnie wspierani przez:
Miasto ChrzanówBank Spółdzielczy w ChrzanowieMagic Sport LibiażA K Kuchnie Chrzanów
PSB Mrówka logo Foto Kowalczyk

Aktualności

...tym żyje Nasza drużyna
Fablok Chrzanów

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia MKS Fablok w Chrzanowie

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego FABLOK w Chrzanowie Zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Miejskiego Klubu Sportowego Fablok w Chrzanowie na dzień 28.06.2017.

I termin godz. 18.00

II termin godz. 18.15.

 

Porządek Zebrania:

1. Powitanie przybyłych członków Stowarzyszenia i gości.

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania

3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

4. Wybór komisji skrutacyjnej

5. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem Zarząd MKS FABLOK w Chrzanowie