Dumnie wspierani przez:
Miasto ChrzanówBank Spółdzielczy w ChrzanowieMagic Sport LibiażA K Kuchnie Chrzanów
PSB Mrówka logo Foto Kowalczyk

Zarząd

Fot. Marek Oratowski, Portal Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”

Skład zarządu MKS Fablok Chrzanów

Prezes Artur Filipski a.filipski@fablok.net
Wiceprezes Łukasz Matusik l.matusik@fablok.net
Sekretarz Daniel Jędruszko d.jedruszko@fablok.net
Skarbnik Tomasz Gałka t.galkao@fablok.net
Członek Zarządu Grzegorz Bębenek g.bebenek@fablok.net
Członek Zarządu Ewelina Starzyckao e.starzycka@fablok.net
Członek Zarządu Jarosław Brandys j.brandys@fablok.net

Spore zmiany po walnym zgromadzeniu.

W dniu 17 lutego 2015 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze MKS FABLOK w Chrzanowie. Przyniosło ono spore zmiany jeżeli chodzi o skład Zarządu Klubu oraz Komisję Rewizyjną.

Aby zebranie miało charakter prawomocny potrzebnych było co najmniej 15 członków stowarzyszenia, którzy do dnia wczorajszego opłacili składki członkowskie. Do sali odczytowej chrzanowskiego domu kultury przybyło 26osób mających prawo głosu, tak więc wiadomo było, że wszystkie podjęte uchwały będą prawomocne.

Na Przewodniczącego zebrania wybrany został Sławomir Gołba, a na Protokolanta Tomasz Broniek. Zebranie rozpoczął Prezes Jacek Nowak, który przedstawił zebranym plan spotkania i w dalszej części pomagał w jego prowadzeniu.

Już na samym początku uwagę zebranych zwrócił punkt o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Cały Zarząd Klubu złożył wcześniej lub w dniu wczorajszym rezygnację. Jako motyw najczęściej padał argument spraw osobistych.

Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Rafał Łatka, Zygfryd Kosowski oraz Dorota Ciołczyk.

Ustępujący Prezes przedstawił sprawozdanie finansowe za miniony rok. Wszystkie zadania statutowe klubu zostały wypełnione a proces rozliczania dotacji ma się zakończyć do marca. Niestety MKS zakończył rok stratą około 10 tysięcy złotych.

Kolejnym punktem było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która miała zastrzeżenia do pogarszających się wyników finansowych klubu. Wnioskowała ona jednak o udzielenie absolutorium Zarządowi. W głosowaniu zostało ono jednogłośnie udzielone.

Następnie spośród zebranych zostały zgłoszone i przegłosowane kandydatury na członków nowego zarządu Klubu MKS Fablok:
– Artur Filipski,
– Daniel Jędruszko,
– Tomasz Gałka,
– Ewelina Starzycka,
– Grzegorz Bębenek,
– Łukasz Matusik,
– Jarosław Brandys.

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Marcin Moździerz, Maciej Gądek, Bogusław Kapcia.

Uchwałą nr 1 powołano nowy Zarząd MKS Fablok w Chrzanowie:
1. Artur Filipski – Prezes,
2. Łukasz Matusik – Wiceprezes,
3. Daniel Jędruszko – Sekretarz,
4. Tomasz Gałka – Skarbnik,
5. Grzegorz Bębenek – Członek Zarządu,
6. Ewelina Starzycka – Członek Zarządu,
7. Jarosław Brandys – Członek Zarządu.

W trakcie dyskusji wprowadzono również kilka zmian do statutu Klubu. Najważniejszą z nich jest zmniejszenie liczby członków Zarządu do 5 osób. Po skompletowaniu wszystkie dokumenty trafią do KRS celem ich sądownego zatwierdzenia.

Na końcu zebrania ustępujący Prezes Jacek Nowak podziękował wszystkim wspierającym Klub.