Aktualności

...tym żyje Nasza drużyna

Wznawiamy treningi

Wznawiamy zajęcia w grupach 6-cio osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA I ZASADY TRENINGU OBOWIĄZUJĄCE W
CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 NA BOISKU PIŁKARSKIM

1. Obowiązuje przyjście na obiekt w stroju sportowym (szatnie nieczynne).
2. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego, poza WC.
3. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. Środek do
dezynfekcji rąk znajduje się u trenera lub zaleca się umieszczenie go przy wejściu na obiekt.
4. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.). Obowiązkowe przy wejściu
na obiekt i po zakończeniu gry/treningu. Środek dezynfekujący do rąk dostępny na terenie
obiektu.
5. Zalecany jest 15-minutowy bufor czasowy między treningami grup, tak aby po treningu był czas
na dezynfekcję użytego sprzętu.
6. Nakazuje się bezkontaktową wymianę grup piłkarskich.
7. Ograniczona liczba osób – maksymalnie 6 zawodników + trener, który zobowiązany jest
zachowywać bezpieczną odległość od swoich podopiecznych, czyli co najmniej 2-3 metry.
Zawodnicy trenują w stałych grupach bez wymiany pomiędzy grupami.
8. Korzystanie tylko i wyłącznie z własnego klubowego sprzętu treningowego.
9. Sprzęt powinien być przyporządkowany tylko do danej grupy i po użyciu powinien być
zdezynfekowany przez trenera prowadzącego dany trening, lub przez zawodników będących
uczestnikami treningu.
10. Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast
przebywając na poszczególnych jego częściach nie ma obowiązku zasłaniania twarzy.
11. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po treningu. Właściwe i spełniające
reguły etykiety na boisku jest np. skinienie głową lub wykonanie żółwika.
12. Na trening zawodnicy przychodzą 5-7 minut przed jego rozpoczęciem i nie gromadzą się.
13. Po zakończeniu gry lub treningu rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (nie
gromadzenie się).
14. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiektach sportowych rodziców zawodników –
ze względu na konieczność ograniczania ilości osób przebywających w tym samym czasie na
obiekcie.
15. Za bezpieczeństwo uczestników treningu odpowiada trener.
16. Napoje zawodnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
17. Nie korzystamy wymiennie z bidonów innych zawodników.
18. Wskazane jest wypranie w 60 stopniach Celsjusza odzieży sportowej a jeśli to niemożliwe
wyprasowanie zgodnie z instrukcją producenta odzieży.
19. Odkażenie sprzętu sportowego oraz butów po odbytym treningu.
20. Każdy zawodnik, który rozpoczyna obecnie treningi otrzyma bezpłatnie maseczkę MKS Fablok w
Chrzanowie służącą zasłanianiu ust i nosa w drodze na trening i z treningu.
21. Decyzji rodziców zostawimy kwestię rękawiczek ochronnych.
22. Każdy trener będzie ubrany w maseczkę ochronną.
23. Na zajęcia nie będą wpuszczeni zawodnicy chorzy, kaszlący z podwyższoną temperaturą ciała lub
w inny sposób wykazujący objawy choroby oraz będący w trakcie kwarantanny lub ze
stwierdzonym COVID-19 a także Ci, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobami z
potwierdzonym COVID-19.

Zarząd MKS Fablok w Chrzanowie